Sähköinen viisumi

Sähköinen viisumi Pietariin ja Leningradin alueelle

1.10.2019 alkaen Suomen kansalaiset voivat saada Venäjän ulkoministeriön e-viisumisivustolla liikematkoille, humanitaarisille vierailuille ja turistimatkoille tarkoitetun sähköisen kertaviisumin Pietariin ja Leningradin alueelle (huom.: ei koske Karjalan tasavaltaa, esim. Sortavala).

Sähköisen viisumin saa maksutta täyttämällä edellä mainitulla e-viisumisivustolla oleva englannin- tai venäjänkielinen hakemus sekä liittämällä hakemukseen valokuvatiedoston. Sähköisen viisumi-hakemuksen voi täyttää aikaisintaan 20 päivää ja vähintään neljä päivää ennen oletettua matkalle lähtöä. Erillistä kutsua ei tarvita.

Englanninkielistä lomaketta täytettäessä kaikkien vastausten tulee olla englannin kielellä, venäjänkielisen lomakkeen osalta venäjän kielellä lukuun ottamatta hakijan nimeä ja osoitetta koskevia tietoja sekä laitosten/yritysten/organisaatioiden nimiä, joiden on oltava englannin-kielisessä muodossa.

Sähköistä viisumia varten tarvitaan vähintään 6 kuukautta matkan päätyttyä voimassa oleva passi, verkossa täytetty viisumihakemuslomake, alle 6 kuukautta vanha sähköinen värillinen viisumi-valokuva sekä vakuutusyhtiön erikseen Venäjän-matkaa varten antama matkavakuutustodistus (matkavakuutus on oltava mukana matkan aikana).

Ulkomaalainen on sähköistä viisumia hakiessaan vastuussa henkilötietojensa oikeellisuudesta, esim. suku- ja etunimien oikeinkirjoituksen on vastattava passin koneella luettavan alaosan ensimmäisen rivin kirjoitusmuotoa.
Mikäli sähköistä viisumia varten annetut tiedot tai valokuva poikkeavat passiin merkityistä tiedoista (kansalaisuus, sukunimi, etunimi/nimet, syntymäpäivä, sukupuoli, passin numero), maahantulolupaa ei Venäjän raja-asemalla myönnetä ja väärillä tiedoilla hankittu sähköinen viisumi mitätöidään.

Ennen sähköisen viisumihakemuslomakkeen täyttämistä hakijan on vahvistettava tutustuneensa sen myöntämiseen ja sillä matkustamiseen liittyviin ehtoihin, annettava lupa hakemuksessa antamiensa tietojen automaattiseen käsittelyyn, siirtoon ja säilytykseen ja hyväksyttävä hakemuksen käsittelyyn liittyvien automaattisten ilmoitusten vastaanottaminen henkilökohtaiseen sähköpostiinsa.

Sähköinen viisumi myönnetään 30 päiväksi myöntämispäivästä laskien enintään
8 vuorokauden oleskelulle saapumispäivästä. Viisumi on kertaviisumi. Sähköisen viisumin voimassaoloaikaa (30 päivää) tai maassa oleskelun kestoa (8 päivää) ei voi pidentää.

Sähköinen viisumi Pietariin ja Leningradin alueelle on voimassa saavuttaessa Venäjälle ja poistuessa Venäjältä lento-, auto- ja vesiliikenteessä seuraavien Venäjän federaation Pietarissa ja Leningradin alueella sijaitsevien raja-asemien kautta:

  • Pulkovon lentoasema,
  • Vysotskin satama, Pietarin suursatama (Bolshoi port/morskoi vokzal), Pietarin matkustajasatama,
  • Ivangorodin, Torfjanovkan, Brusnitshnojen ja Svetogorskin maantieraja-asemat
  • Ivangorodin jalankukijoille tarkoitettu rajanylitysasema.

Pietarin ja Leningradin alueen sähköisten viisumien käyttö ei toistaiseksi ole mahdollista junaliikenteessä (Allegro).

Pietarin ja Leningradin alueen sähköisen viisumin haltijalla on oikeus oleskella ja liikkua ainoastaan Pietarin kaupungissa ja Leningradin alueella. Tämän lainsäädännön määräyksen laiminlyöminen tarkoittaa ulkomaan kansalaisten oleskelusääntöjen rikkomista Venäjällä, josta seuraa hallinnollinen vastuu.

Hakemuksen voi täyttää joko itse omalla tietokoneella tai autamme toimistolla sen täyttämisessä palvelumaksun hinnalla (15 €).
Omatoimisia bussimatkoja voi selvittää esimerkiksi seuraavista lähteistä:

 

 

Pietariin ja sinne matkustamiseen liittyvää tietoa tiivistetyssä muodossa löytyy mm. täältä.(tekstistä poiketen Pohjolan liikenne ei aja Venäjälle ja Savonlinjan osalta Venäjän matkoista vastaa heidän yhteistyökumppaninsa Sovavto)