Yritykset

HEI YRITTÄJÄ TAI YRITYKSEN VASTUUHENKILÖ,


Toimiiko yrityksesi matkailu- tai kulttuurialalla, tai on aktiivinen matkailupalveluiden kuluttaja? Osuuskunta Lahden Seudun Kulttuuri- ja Elämysmatkailu on vuoden 2014 alussa Lahteen perustettu matkailualan osuuskunta, jonka tavoitteena on edistää paikallista matkailuelinkeinoa.

Yrityksille voimme tarjota monipuolisia palveluja. Matkailu- ja kulttuurialan yrityksille toimimme ensisijaisesti markkinointiosuuskuntana. Osuuskunnan verkkosivut, esitteet ja sosiaalisen median palvelut tarjoavat yritykselle valmiin markkinointikanavan. Osuuskunnan jäsenenä tavoitat myös muut osuuskunnan jäsenet, ovat he matkailusta kiinnostuneita yksityishenkilöitä, ryhmämatkoja tilaavia yhdistyksiä tai toisia yrityksiä, joiden kanssa yhteistyössä toimiminen tuo yritykselle mahdollisuuden tuotteistaa uusia monipuolisempia palveluja.

 

MARKKINOINTI


Sähköisen markkinoinnin tärkein työkalu on verkkosivut. Osuuskunnan verkkosivuilla esitellään valmiiksi tuotetteistettuja matkapaketteja, erilaisia vaihtoehtoja omatoimimatkailijoille sekä eri toimijoiden tuotteita, joista yksityishenkilö tai ryhmä voivat räätälöidä haluamansa matkapaketin. Jäsenenä saat omat tuotteesi näkyviin osuuskunnan verkkosivuille. Sähköistä materiaalia levitetään aktiivisesti osuuskunnan käytössä oleviin sosiaalisen median palveluihin.

Osuuskunnan markkinointikanavat kattavat tällä hetkellä yleisimmät sosiaalisen median palvelut:
-Facebook
-YouTube
-Twitter
-Instagram

Monikielinen markkinointi
Tällä hetkellä osuuskunnan markkinointi tapahtuu pääasiassa suomenkielellä. Osuuskunnan toiminimi on jo perustamis-vaiheessa rekisteröity kolmella eri kielellä, suomeksi, englanniksi ja venäjäksi.

Markkinointi venäjänkielisille asiakkaille ja matkanjärjestäjille
Matkailupalvelujen tuotteistaminen Venäjältä Suomeen saapuville matkustajille on paitsi osuuskunnan, myös Lahti Regionin palvelujen kehittämisen painopiste. Osuuskunnan esittely on käännetty venäjäksi ja vuoden 2015 aikana tuotteistetaan Venäläisiä matkailijoita ja matkanjärjestäjiä kiinnostavia matkailu-paketteja. Markkinointia toteutetaan yhteistyössä Lahti Regionin ja paikallisten yritysten kanssa. Käännöstyön lisäksi meillä on kasvava kontaktiverkosto, joka mahdollistaa ryhmien kokoamisen lähtömaassa.

Printtimedia
Esitteiden sisältö, levikki ja käännökset toteutetaan jäsenten toiveiden mukaisesti. Tavoitteena on tuottaa oma esite kaikille neljälle sesongille ja osa samalla alalla toimivista jäsenistä on ollut kiinnostuneita tuottamaan yhteistä markkinointimateriaalia. Omien esitteiden lisäksi voimme toteuttaa yhteisiä mainoskampanjoita ja järjestää tapahtumia.

 

KOULUTUSPALVELUT


Elma-osuuskunta (Osuuskunta Lahden Seudun Kulttuuri- ja Elämysmatkailu) käynnistää
15.10.2019 ELMA-palveluiden tuottamisen.

Elman tavoitteena on edistää terveyttä ja hyvinvointia.  Tuemme jäsentemme toimintakykyä järjestämällä liikuntatapahtumia, matkoja, joilla tuotamme elämyksiä ja kulttuurinautintoja.

Viiden vuoden aikana Elman toiminta on vakiintunut, kiinnostus toimintaamme kohtaan on lisääntynyt ja edellytykset palveluvalikoiman lisäämiselle ovat parantuneet. Via Kalevala 2016-2035 hanke liikuntaa, kulttuuria ja terveyttä pitkäjänteisesti edistävänä hankkeena on tehnyt toimintaamme tunnetuksi koko Suomessa ja rajojemme ulkopuolella.

Lokakuun puolivälissä aloitamme ELMA-palvelujen tuottamisen. Kohdennamme palvelumme osuuskuntamme varttuneemmille jäsenille, joilla on toimintakyvyn heikkenemisestä johtuvia tarpeita saada tukea arjen arkielämän pyörittämisessä ja osallistumisessa elämyksiä ja kulttuurinautintoja synnyttäviin harrastuksiin, kuten luonto- ja teatteriretkille tai kodin kunnossa pitämiseen.

Palvelujemme kehittämiseksi koulutamme palvelujen tuottamiseen nuoria, joilla on kiinnostusta ja valmiuksia kehittää ammattiuraansa terveyden edistämisen, matkailun, liikunnan ja hyvinvoinnin palveluissa.

Palvelutuotannon käynnistämisen mahdollistaa lokakuun alusta käynnistyvä Luonnosta ja kulttuurista elinvoimaa toimijakurssi”, jonka avulla rekrytoimme ja koulutamme osaajia Elman-palvelujentyöntekijöiksi ja yhteistyöverkostomme toimijoiksi.

Kurssilla on tarkoitus kouluttaa Elman vaikutuspiirissä oleville paikkakunnille 15 osaajaa, jotka kurssiohjelman ja siihen liittyvän työssä oppimisohjelman kautta. Kohdennamme palvelujemme kehittämishankkeen ikäihmisten ohella vammaisille.

Kurssin käyneet voivat sijoittua työelämään ELMA-palvelujen työntekijöinä, seniori- ja vammaisjärjestöjen työntekijöinä tai omalla toiminimellä palvelemalla kurssin aikana syntynyttä asiakasverkostoaan.

Kehitämme puolivuotisen toimijakurssin aikana tarkemman palvelukonseptin sen mukaan, millaista asiantuntemusta ja osaamista pystymme kurssipakettimme aikana synnyttämään.

Toimijakurssi alkaa 1.10. ja asiakastyö 15.10. Rekrytoimme kurssin aikana kehittäjäasiakkaita, joilla on tarpeita saada palveluita ja jotka ovat valmiita yhteistyössä kurssilaisten kanssa toimimaan heidän harjoitteluasiakkainaan.

Tarjolla olevia palveluja tulevat olemaa mm seuraavat palvelut:

 • kodin perussiivous ja suursiivoukset, ikkunan pesut
 • asioinnin tukipalvelut, kuten asiointi julkisissa ja yksityisissä verkkopalveluissa
 • tukihenkilö tai avustaja retkillä ja matkoilla
 • fyysisisen ja henkisen hyvinvoinnin ylläpitämistä tukevat palvelut

Edellytämme asiakassuhteen syntymisessä ELMA-osuuskunnan jäsenyyttä. Osuuskunnan jäsenmaksu on 100 euroa. ELMA-palveluiden käyttöön ovat oikeutettuja ne, jotka ovat anoneet ELMA osuuskunnan jäsenyyttä ja maksaneet osuuskunnan osuusmaksun ensimmäisen erän eli 20 euron maksun. 

Otamme kehittämishankkeestamme kiinnostuneiden asiakkaiden ilmoittautumisia vastaan 16.9.2019 alkaen. Teemme jokaisen asiakkaan kanssa puolen vuoden palvelusuunnitelman. Palvelujen tuottajina toimivat kurssilaiset alan ammattilaisten ja kouluttajien ohjauksessa.

Asiakasilmoittautumisia ottavat vastaan Elman toimisto Lahdessa ja ensimmäisen Elma-toimijakurssin paikkakunnille nimetyt yhdyshenkilöt. Ilmoittautua voi myös kotisivumme kautta oheisessa linkissä.

Toiminta on tarkoitus aloittaa pilottivaiheessa Lahdessa, Hämeenlinnan Hauholla, Tuusniemellä, Outokummussa ja Suomussalmella.

Ennakkotiedustelut numeroista: 0400417390 (Antti Holopainen) ja 0504703959 (Tiia Kohonen)

 

MATKAILU- JA VIISUMIPALVELUT


Osuuskunta on rekisteröity Kilpailu- ja kuluttajaviraston valmismatkarekisteriin. Osuuskunnalla on täydet matkatoimiston oikeudet ja yhteistyökumppani, jonka välityksellä voimme järjestää yrityksen tarvitsemat viisumit nopeasti, luotettavasti ja edullisesti. Jos yrityksen työntekijöillä on tarve matkustaa ulkomaille, niin osuuskunta voi tehdä tarvittavat lippu-varaukset, etsiä sopivan majoituspaikan ja hoitaa viisumianomuksen.

Virkistys- ja työkykytoiminta
Onko yrityksellä suunnitteilla henkilöstön virkistys- tai tykypäivä? Osuuskunnan verkostosta löytyy paljon erilaisia matkailu- ja kulttuuripalveluiden tuottajia, joiden tuotteista voidaan räätälöidä tarpeisiinne sopiva virkistyspäivä.

 

JÄSENEKSI LIITTYMINEN


Osuuskunnan jäseneksi voit liittyä seuraavilla tavoilla:
1. täyttämällä alla olevan sähköisen jäsenhakemuslomakkeen, tai
2. ottamalla yhteyttä osuuskunnan toimitusjohtajaan.

Osuuskunnan hallitus hyväksyy jätetyn hakemuksen seuraavassa hallituksen kokouksessa. Hyväksytty jäsen sitoutuu noudattamaan osuuskunnan sääntöjä ja maksamaan 100 euron suuruisen merkintähinnan, josta 50 euroa kirjataan osuuspääomaan ja 50 euroa vapaan oman pääoman rahastoon. Osuusmaksu 50€:a on sijoitus, jolle voidaan maksaa korkoa ja sen avulla olet yksi tasa-arvoinen päätöksentekijä osuuskunnan jäsenkokouksessa.

 

Jäsenhakemuslomake:

 

  Nimi:

  Y-tunnus:

  Laskutusosoite:

  Postinumero:

  Postitoimipaikka:

  Yhteyshenkilö:

  Puhelin:

  Sähköposti:

  Sitoudun noudattamaan osuuskunnan sääntöjä ja vakuutan antamani tiedot oikeiksi: