Yritykset

HEI YRITTÄJÄ TAI YRITYKSEN VASTUUHENKILÖ,


Toimiiko yrityksesi matkailu- tai kulttuurialalla, tai on aktiivinen matkailupalveluiden kuluttaja? Osuuskunta Lahden Seudun Kulttuuri- ja Elämysmatkailu on vuoden 2014 alussa Lahteen perustettu matkailualan osuuskunta, jonka tavoitteena on edistää paikallista matkailuelinkeinoa.

Yrityksille voimme tarjota monipuolisia palveluja. Matkailu- ja kulttuurialan yrityksille toimimme ensisijaisesti markkinointiosuuskuntana. Osuuskunnan verkkosivut, esitteet ja sosiaalisen median palvelut tarjoavat yritykselle valmiin markkinointikanavan. Osuuskunnan jäsenenä tavoitat myös muut osuuskunnan jäsenet, ovat he matkailusta kiinnostuneita yksityishenkilöitä, ryhmämatkoja tilaavia yhdistyksiä tai toisia yrityksiä, joiden kanssa yhteistyössä toimiminen tuo yritykselle mahdollisuuden tuotteistaa uusia monipuolisempia palveluja.

 

MARKKINOINTI


Sähköisen markkinoinnin tärkein työkalu on verkkosivut. Osuuskunnan verkkosivuilla esitellään valmiiksi tuotetteistettuja matkapaketteja, erilaisia vaihtoehtoja omatoimimatkailijoille sekä eri toimijoiden tuotteita, joista yksityishenkilö tai ryhmä voivat räätälöidä haluamansa matkapaketin. Jäsenenä saat omat tuotteesi näkyviin osuuskunnan verkkosivuille. Sähköistä materiaalia levitetään aktiivisesti osuuskunnan käytössä oleviin sosiaalisen median palveluihin.

Osuuskunnan markkinointikanavat kattavat tällä hetkellä yleisimmät sosiaalisen median palvelut:
-Facebook
-YouTube
-Twitter
-Instagram
-(VKontakte)

Monikielinen markkinointi
Tällä hetkellä osuuskunnan markkinointi tapahtuu pääasiassa suomenkielellä. Osuuskunnan toiminimi on jo perustamis-vaiheessa rekisteröity kolmella eri kielellä, suomeksi, englanniksi ja venäjäksi.

Markkinointi venäjänkielisille asiakkaille ja matkanjärjestäjille
Matkailupalvelujen tuotteistaminen Venäjältä Suomeen saapuville matkustajille on paitsi osuuskunnan, myös Lahti Regionin palvelujen kehittämisen painopiste. Osuuskunnan esittely on käännetty venäjäksi ja vuoden 2015 aikana tuotteistetaan Venäläisiä matkailijoita ja matkanjärjestäjiä kiinnostavia matkailu-paketteja. Markkinointia toteutetaan yhteistyössä Lahti Regionin ja paikallisten yritysten kanssa. Käännöstyön lisäksi meillä on kasvava kontaktiverkosto, joka mahdollistaa ryhmien kokoamisen lähtömaassa.

Printtimedia
Osuuskunnan ensimmäinen oma esite on suunnitteilla vuodelle 2015. Esitteen sisältö, levikki ja käännökset toteutetaan jäsenten toiveiden mukaisesti. Tavoitteena on tuottaa oma esite kaikille neljälle sesongille ja osa samalla alalla toimivista jäsenistä on ollut kiinnostuneita tuottamaan yhteistä markkinointimateriaalia. Omien esitteiden lisäksi voimme toteuttaa yhteisiä mainoskampanjoita ja järjestää tapahtumia.

 

KOULUTUSPALVELUT


Syksyllä 2014 aloitetaan ensimmäinen yksityishenkilöille suunnattu Matkailijan Venäjää -kurssi. Opettajana toimiva Alexandra Bogdanova on kaksikielinen, kasvatustieteiden opiskelija, joka pystyy kouluttamaan Venäjää eri tasoisille ryhmille, olivat he matkailijoita tai yrityksen asiakaspalveluhenkilöstöä. Koulutuspaketteja voidaan räätälöidä yrityksen tarpeiden mukaisesti tai ne voidaan toteuttaa useamman yrityksen yhteistilauksena.

Matkailijan opaspalvelujen perustutkinto
Osuuskunta on mukana toteuttamassa matkailijan perustutkinnon osakokonaisuuden talven 2014-2015 aikana. Kurssin toteuttaminen tapahtuu yhteistyössä Salpauksen, Lahti-oppaiden ja Suomen opasliiton kanssa. Kurssin tavoitteena on kouluttaa Lahden alueelle omalla äidinkielellä venäläisiä matkailijoita palvelevia ja avustavia henkilöitä. Kurssin sisältöön kuuluu kaksi työssäoppimisjaksoa, joille osuuskunta tarvitsee yhteistyökumppaneita. Kurssilta valmistuneet henkilöt voivat sijoittua monipuolisesti erilaisiin opastus- ja avustustehtäviin.

 

MATKAILU- JA VIISUMIPALVELUT


Osuuskunta on rekisteröity Kilpailu- ja kuluttajaviraston valmismatkarekisteriin. Osuuskunnalla on täydet matkatoimiston oikeudet ja yhteistyökumppani, jonka välityksellä voimme järjestää yrityksen tarvitsemat viisumit nopeasti, luotettavasti ja edullisesti. Jos yrityksen työntekijöillä on tarve matkustaa ulkomaille, niin osuuskunta voi tehdä tarvittavat lippu-varaukset, etsiä sopivan majoituspaikan ja hoitaa viisumianomuksen.

Virkistys- ja työkykytoiminta
Onko yrityksellä suunnitteilla henkilöstön virkistys- tai tykypäivä? Osuuskunnan verkostosta löytyy paljon erilaisia matkailu- ja kulttuuripalveluiden tuottajia, joiden tuotteista voidaan räätälöidä tarpeisiinne sopiva virkistyspäivä.

 

JÄSENEKSI LIITTYMINEN


Osuuskunnan jäseneksi voit liittyä seuraavilla tavoilla:
1. täyttämällä alla olevan sähköisen jäsenhakemuslomakkeen, tai
2. ottamalla yhteyttä osuuskunnan toimitusjohtajaan.

Osuuskunnan hallitus hyväksyy jätetyn hakemuksen seuraavassa hallituksen kokouksessa. Hyväksytty jäsen sitoutuu noudattamaan osuuskunnan sääntöjä ja maksamaan 100 euron suuruisen merkintähinnan, josta 50 euroa kirjataan osuuspääomaan ja 50 euroa vapaan oman pääoman rahastoon. Osuusmaksu 50€:a on sijoitus, jolle voidaan maksaa korkoa ja sen avulla olet yksi tasa-arvoinen päätöksentekijä osuuskunnan jäsenkokouksessa.

 

Jäsenhakemuslomake:

 

Nimi:

Y-tunnus:

Laskutusosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

Yhteyshenkilö:

Puhelin:

Sähköposti:

Sitoudun noudattamaan osuuskunnan sääntöjä ja vakuutan antamani tiedot oikeiksi: