Yhdistykset

HYVÄ YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJA,


Ovatko yhdistyksen jäsenet aktiivisia matkailun- ja kulttuurin harrastajia, mutta matkailualan tiukka sääntely estää matkojen järjestämisen yhdistyksen omana toimintana? Vai toimitteko historian ja kulttuurin säilyttämiseksi, mutta yhdistyksen omat voimavarat eivät aina riitä toivottujen tavoitteiden saavuttamiseen?

Osuuskunta Lahden Seudun Kulttuuri- ja Elämysmatkailu on nuori ja kasvava osuuskunta, jonka tavoitteena on kehittää paikallista matkailu- ja kulttuurielinkeinoa, ja järjestää jäsenilleen elämyksellisiä hetkiä.

Matkailupalvelujen tärkein painopiste on Lahden läpi kulkevalla Pietarin radalla. Tavoitteenamme on tarjota suomalaisille matkoja Venäjän lähialueille (Viipuriin, Pietariin ja Karjalan tasavaltaan) sekä markkinoida Venäjältä Suomeen saapuville matkailijoille Lahden ja Päijät-Hämeen alueella toimivien yritysten palveluja. Yhdistyksille voimme tarjota tilauksesta toteutettuja ryhmämatkoja kilpailukykyisillä hinnoilla.

Matkailuelinkeinon lisäksi toimimme erilaisten kulttuurin- ja historian säilyttämistä suojelevien hankkeiden parissa. Tällä hetkellä osuuskunnalla on vireillä hankesuunnitelma radanvarsien elävöittämiseksi ja Lahden Mytäjäisten alueen korjaaminen virkistys- ja kulttuurikäyttöön.

 

MIKÄ OSUUSKUNTA?


Mitä tarkoittaa jäsenyys osuuskunnassa? Osuuskunta on monille vieras yhtiömuoto, vaikka merkittävä osa suomalaisista on yhden tai useamman osuuskunnan omistajajäsen. Tuttuja suomalaisia osuuskuntia ovat esimerkiksi OP-Pohjola, S-ryhmä ja Tradeka.

Yritysmuotona osuuskunta poikkeaa osakeyhtiöstä merkittävimmin omistussuhteiltaan. Osuuskunta on jäsenomisteinen yritys. Jokaisella jäsenellä on yksi osuus, joka oikeuttaa yhteen ääneen osuuskunnan korkeimmassa päättävässä elimessä, jäsen-kokouksessa. Osakeyhtiössä yhdellä omistajalla voi olla useampia osakkeita ja siten myös suurempi äänioikeus.

Osuuskunnan jäsenenä yhdistys on yksi osuuskunnan omistajista ja yhdistyksen valtuuttama jäsen osallistuu päätöksentekoon jäsenkokouksessa. Osuusmaksu ei ole jäsenmaksu, jonka joudutte maksamaan useita kertoja, vaan se on luonteeltaan sijoitus. Osuuskunta voi maksaa voitollisista tilikausista osuuksille korkoa ja jäsen voi halutessaan erota osuuskunnasta, jolloin osuuspääoma palautetaan hänelle.

MITEN LIITYN JÄSENEKSI?


Osuuskunnan jäseneksi voit liittyä seuraavilla tavoilla:

1. täyttämällä sähköisen jäsenhakemuslomakkeen tai

2. sähköpostitse osoitteeseen info@elamysmatkailu.fi

Osuuskunnan hallitus hyväksyy jätetyn hakemuksen seuraavassa hallituksen kokouksessa. Hyväksytty jäsen sitoutuu noudattamaan osuuskunnan sääntöjä ja maksamaan 100 euron suuruisen osuusmaksun, josta 50 euroa kirjataan osuuspääomaan ja 50 euroa vapaan oman pääoman rahastoon. Sijoituksen voit toteuttaa esim. viiden vuoden kuluessa sijoittamalla 20 euroa vuodessa osuuspääomaamme.

MITÄ YHDISTYS HYÖTYY OSUUSKUNNAN JÄSENYYDESTÄ?


Osuuskunta voi palvella yhdistystä useilla eri tavoilla, riippuen yhdistyksen toiminnasta. Jos yhdistyksen toiminta liittyy esimerkiksi historialliseen tapahtumaan, kulttuuri-ilmiöön tai aatteeseen, niin voimme järjestää yhdistykselle aiheeseen liittyviä räätälöityjä pakettimatkoja.

Tapahtumia järjestävät tai jonkun paikallisen kulttuuriarvoa sisältävän kohteen ympärille organisoidut yhdistykset hyötyvät osuuskunnasta yhteistyökumppanina, joka auttaa tiedottamisessa ja pystyy vaikuttamaan esim. kunnalliseen päätöksentekoon paremmin, kuin pieni yhdistys.

Hyvä esimerkki osuuskunnan jäsenenä toimivasta yhdistyksestä on Lahden Rautatieharrastajat Topparoikka Ry. Osuuskunta tekee tiivistä yhteistyötä yhdistyksen kanssa, järjestäen yhteisiä museojunatapahtumia. Lisäksi teemme yhteistyötä markkinoinnissa, eikä Mytäjäisten varikkoalueen hanketta kannata unohtaa. Toteutuessaan siitä tulisi Lahden rautatieharrastajille erinomainen tukikohta, joka myös tukisi paikallista kulttuuri- ja matkailutoimintaa.

Erilaisten yhteistyömahdollisuuksien lisäksi voimme tarjota jäsenyhdistyksille monipuolia yhdistyksen toimintaa tukevia palveluja. Osuuskunnan jäseniltä löytyy monipuolista osaamista, kielenkääntämisestä – mainosmateriaalin taittoon.

ELAMYSMATKAILU.FI


Osuuskunnan sivuilta löydät myynnissä olevat pakettimatkat, tietoa osuustoiminnasta, tiedotteet ja yhteystiedot. Osuuskunnan jäsenillä on mahdollisuus hyödyntää verkkosivuja ja sosiaalista mediaa yhdistyksen omasta toiminnasta tiedottamisessa.

Jäsenhakemuslomake:

 

  Nimi:

  Y-tunnus:

  Laskutusosoite:

  Postinumero:

  Postitoimipaikka:

  Yhteyshenkilö:

  Puhelin:

  Sähköposti:

  Sitoudun noudattamaan osuuskunnan sääntöjä ja vakuutan antamani tiedot oikeiksi: