Vastuullisuus

Kehittäessään elämys, luonto- ja kulttuurimatkailua, alueen kulttuuriperinnön ja historian tutkimusta, tallentamista ja tunnetuksi tekoa osuuskunta noudattaa kestävän kehityksen periaatteita kohdentaen matkailuliiketoimintansa energiaa säästäviin ja ihmisten hyvinvointia, kuten fyysistä kuntoa edistäviin palvelumuotoihin.

Tällaisia matkailun muotoja ovat liikkuminen luonnossa kävellen, patikoiden, meloen, soutaen, ratsastaen, hevoskyydillä, pyöräillen, hiihtäen tai lumekengillä samoillen.

Edistämme opastettua ryhmämatkailua. Näin huolehdimme siitä, että asiakkaamme eivät roskaa ympäristöä ja noudattavat siellä liikkuessaan luonnon- ja kansallispuistojen käyttäytymisohjeita.

Käytämme pitemmillä matkoillamme ensisijaisesti julkisia liikennevälineitä, kuten junia, busseja tai tilausbusseja. Vältämme lentämistä silloin, kun se on mahdollista.

Hankimme palveluita yrityksiltä, jotka ovat sitoutuneet vähentämään toimintansa kielteisiä ympäristövaikutuksia ja sitoutuneet noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita toiminnassaan.

Hankimme palvelumme matkapaketteja suunnitellessamme ensisijaisesti paikallisilta pienyrittäjiltä, kuten luonto-oppailta, maatilamatkailuyrittäjiltä, paikallisilta majoitusalan toimijoilta, kuljetusliikkeiltä ja kulttuuritoimijoilta.