Liity jäseneksi

YKSITYISHENKILÖT


Hyvä ystävä, oletko aktiivinen matkailun- ja kulttuurin harrastaja? Haluaisitko työllistyä matkailualalle, tai oletko kenties kiinnostunut osallistumaan osuuskunnan päätöksentekoon?

Osuuskunta Lahden Seudun Kulttuuri- ja Elämysmatkailu on nuori ja kasvava matkailualan osuuskunta, jonka tavoitteena on kehittää paikallista matkailuelinkeinoa ja järjestää jäsenilleen elämyksellisiä hetkiä.

Matkailupalvelujen tärkein painopiste on Lahden läpi kulkevalla Pietarin radalla. Tavoitteenamme on tarjota suomalaisille matkoja Venäjän lähialueille (Viipuriin, Pietariin ja Karjalan tasavaltaan) sekä markkinoida Venäjältä Suomeen saapuville matkailijoille Lahden ja Päijät-Hämeen alueella toimivien yritysten palveluja.

 

YHDISTYKSET


Hyvä yhdistyksen puheenjohtaja tai vastuuhenkilö, ovatko yhdistyksenne jäsenet aktiivisia matkailun- ja kulttuurin harrastajia, mutta matkailualan tiukka sääntely estää matkojen järjestämisen yhdistyksen omana toimintana? Vai toimitteko historian ja kulttuurin säilyttämiseksi, mutta yhdistyksen omat voimavarat eivät aina riitä toivottujen tavoitteiden saavuttamiseen?

Osuuskunta Lahden Seudun Kulttuuri- ja Elämysmatkailu on nuori ja kasvava osuuskunta, jonka tavoitteena on kehittää paikallista matkailu- ja kulttuurielinkeinoa, ja järjestää jäsenilleen elämyksellisiä hetkiä.

Matkailupalvelujen tärkein painopiste on Lahden läpi kulkevalla Pietarin radalla. Tavoitteenamme on tarjota suomalaisille matkoja Venäjän lähialueille (Viipuriin, Pietariin ja Karjalan tasavaltaan) sekä markkinoida Venäjältä Suomeen saapuville matkailijoille Lahden ja Päijät-Hämeen alueella toimivien yritysten palveluja. Yhdistyksille voimme tarjota tilauksesta toteutettuja ryhmämatkoja kilpailukykyisillä hinnoilla.

Matkailuelinkeinon lisäksi toimimme erilaisten kulttuurin- ja historian säilyttämistä suojelevien hankkeiden parissa. Tällä hetkellä osuuskunnalla on vireillä hankesuunnitelma radanvarsien elävöittämiseksi ja Lahden Mytäjäisten alueen korjaaminen virkistys- ja kulttuurikäyttöön.

 

YRITYKSET


Hei yrittäjä tai yrityksen vastuuhenkilö, toimiiko yrityksesi matkailu- tai kulttuurialalla, tai on aktiivinen matkailupalveluiden kuluttaja? Osuuskunta Lahden Seudun Kulttuuri- ja Elämysmatkailu on vuoden 2014 alussa Lahteen perustettu matkailualan osuuskunta, jonka tavoitteena on edistää paikallista matkailuelinkeinoa.

Yrityksille voimme tarjota monipuolisia palveluja. Matkailu- ja kulttuurialan yrityksille toimimme ensisijaisesti markkinointiosuuskuntana. Osuuskunnan verkkosivut, esitteet ja sosiaalisen median palvelut tarjoavat yritykselle valmiin markkinointikanavan. Osuuskunnan jäsenenä tavoitat myös muut osuuskunnan jäsenet, ovat he matkailusta kiinnostuneita yksityishenkilöitä, ryhmämatkoja tilaavia yhdistyksiä tai toisia yrityksiä, joiden kanssa yhteistyössä toimiminen tuo yritykselle mahdollisuuden tuotteistaa uusia monipuolisempia palveluja.

MITEN LIITYN JÄSENEKSI?


Osuuskunnan jäseneksi voit liittyä täyttämällä tulostettavan jäsenhakemuslomakkeen, alta löytyvän sähköisen jäsenhakemuslomakkeen tai ottamalla yhteyttä osuuskunnan toimitusjohtajaan.

Osuuskunnan hallitus hyväksyy uuden jäsenen seuraavassa hallituksen kokouksessa. Hyväksytty jäsen sitoutuu maksamaan 100 euron suuruisen osuusmaksun, josta 50 euroa kirjataan osuus-pääomaan ja 50 euroa vapaan oman pääoman rahastoon. Osuuskunnan täysjäsenyys syntyy, kun sijoitat 100 euroa osuuskunnan pääomaan. Sijoituksen voit toteuttaa esim. viiden vuoden kuluessa sijoittamalla 20 euroa vuodessa osuuspääomaamme.

  Jäsenhakemuslomake:

  Hakija: YksityishenkilöYhdistysYritys

  Nimi:*

  Syntymäaika (yksityishenkilö):

  Y-tunnus: (yritys tai yhteisö):

  Katuosoite:

  Postinumero:

  Postitoimipaikka:

  Puhelin:

  Sähköposti:

  Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja sitoudun noudattamaan osuuskunnan sääntöjä