Koronapandemia ja kansainvälinen yhteistyö

Koronaviruksen leviämisen ehkäisyrajoitukset Suomessa ovat olleet voimassa kuukauden verran. Olemme sopeutuneet kokoontumiskeltoihin yllättävänkin hyvin. Nettiyhteyksien tehokas toiminta, TV ja radio pitävät yllä tunnetta meidän ihmisten yhteen kuuluvuudesta. Hallitus tiedottaa säännöllisesti koronatilanteesta, joten pysymme ajan tasalla.

Niin meillä kuin asiantuntijoilla ja päättäjillä on yhteinen huoli siitä, että emme tiedä varmuudella, miten pandemia kehittyy. Eri maat reagoivat yhteiseen uhkaamme eri tavoin. Tilannekin toki vaihtelee pandemian leviämisvaiheen mukaan, sillä infektio leviää lähikontaktien kautta ihmisestä toiseen. Pandemian vaikutukset kansallisille ja kansainväliselle taloudelle tulevat olemaan sitä raskaampia, mitä kauemmin tauti leviää hallitsemattomasti. Rokotusten kehittäminen ja tehokas hoito tulevat käyttöömme vuosien kuluessa. Talouden täydellinen pysähtyneisyys ja ihmisten liikkumisrajoitukset eivät voine kestää vuosikausia, joten jotain on tehtävä.

Suojautumiskäytännötkin vaihtelevat maittain riippuen kulttuurista, eri maiden hallintojen toimintatavoista ja ihmisten suhtautumisesta vastuussa oleviin vallan käyttäjiin.

TV-dokumentti Aasiasta näytti eilen illalla, miten Kiinassa, Taiwanissa, Etelä-Koreassa tai Japanissa suhtaudutaan koronauhkaan. Kiinassa ehkäisyn ruohonjuuritason toimijoiksi kuvattiin maata hallitsevan kommunistipuolueen paikalliset solut, jotka valvovat ulkona liikkumisrajoituksia sekä perinteisin että modernein keinoin. Tilastojen valossa tilanne on saatu hallintaan, mutta kukaan ei varmuudella ainakaan vielä tiedä, mikä Kiinassa on oireettomien virusten kantajien taudin levittämisherkkyys. Sitä tietoahan meillä ei ole vielä missään. Asiaa toki tutkitaan varmuudella aktiivisesti niin Kiinassa kuin nyt jo meilläkin. THL käynnisti nimittäin tällä viikolla väestöotantaan perustuvan tutkimushankkeen, josta tuloksia on luvattu huhtikuun lopulla.

Muissa Aasian maissa Japania lukuun ottamatta näytti ohjelman mukaan olevan melko tiukka tilanteen seuranta sovellettuna paikalliseen hallinto- ja käyttäytymisperinteeseen. Ihmisiä testataan paljon. Rajoituksia ja nykyteknologiaan nojaavaa yksilölliseen riskiarvioon perustuvaa liikkumisvapauksien/rajoitusten optimaalisia käytäntöjä haetaan kaikkialla.

Informaatio seuranta- ja tutkimustuloksista leviää nopeasti ympäri maailmaa, joten voimme oppia toisiltamme. Ne alueet, jonne infektio levisi hieman tiheään asuttuja alueita hitaammin kuin vaikkapa Suomeen ja Venäjälle, ehdimme oppia muiden maiden kokemuksista. Siellä, missä kulttuuri on vahvaan individualismiin perustuvaa, kuten USA:ssa, näyttää tilanne muodostuvan väestön ja talouden kannalta kaikkein vaikeimmaksi. Erot USA:ssa alueiden ja osavaltioiden välillä ovat hyvin suuria.

Naapurimaamme Venäjä elää tällä hetkellä epidemian leviämisen nopean kasvun vaihetta vahvasti Moskova-vetoisesti. Sielläkin erot harvaan asutussa mutta metropoleja sisältävässä maassa ovat suuria. Alueellisten tietojen perusteella Venäjälläkin virus on jo ehtinyt levitä miltei kaikkialle. Karjalastakin löytyy jo 8 varmistettua koronatapausta. Miljoonametropoli Pietarissa ylitettiin juuri 1000 todetun tapauksen raja. Suomeen verrattuna luku väestöön suhteutettuna on vielä matala (https://yandex.ru/maps/covid19?ll=106.041201%2C41.671154&z=3). Testausaktiviteetti väestöön suhteutettuna Venäjällä on onnistuttu saamaan Suomeakin jonkin verran aktiivisemmaksi, joten lähiviikkoina tieto Venäjänkin tilanteesta tullee tarkentumaan vastaavalla tavalla kuin Suomessa, missä myös testauskapasiteettia koko ajan lisätään.

Putin päätti eilen, että 9.5. Voiton päivän juhlallisuuksia siirretään tänä vuonna myöhemmin eli syksyllä tapahtuvaksi. Kokoontumiskiellothan ovat kaikkialla maailmassa kaikkein yleisimpiä keinoja rajoittaa pandemian leviämistä.

Venäjän ja Suomen rajat ovat juuri nyt täysin suljettu matkailulta. Me Elmassa odotamme tietoa siitä, koska ihmiset pääsevät jälleen liikkumaan turvallisesti rajojen yli. Heinäkuusta eteenpäin olevia ryhmämatkapaketteja emme ole vielä peruneet. Syyskaudelle olemme suunnittelemassa uusia paketteja peruuntuneiden tilalle siltä varalta, että matkustusrajoitukset mahdollistavat ryhmämatkailun. Olemme henkisesti varautuneet siihen, että matkailun rajojen yli mahdollistaa tulevina vuosina yksilöllisesti tehty rajaviranomaisten toteuttama arvio siitä, että virus ei kulje mukanamme rajojen yli.

Eri maat harjoittelevat näitä käytäntöjä ja mobiiliteknologioiden käyttöä nykyään jo maiden sisällä. On oletettavaa, että toimiviksi osoitetut käytännöt viruksen tartuttamisriskin arvioimiseksi siirtyvät myös kansainväliseen rajavalvontaan. 14 vuorokauden karaneteeni rajan ylittämisen jälkeen sopii huonosti muutaman päivän turistimatkaohjelmiin.

Yhä ilmeisemmältä näyttää, että koronapandemian kansainvälinen hallinta tulee vaatimaan paitsi tiiviimpää kansainvälistä yhteistyötä ja tietojen vaihtoa, myös kehitettäviä uusia rakenteita pandemioiden seurantaan yksilöllisellä tasolla, ennen kuin voimme vapauttaa liikkumista ja matkailua yli rajojen riippumatta siitä matkustammeko autolla, junalla, laivalla, lentäen, jalkaisin tai kevyen liikenteen välineillä.

Sitä odotellessa ja uusista matkoista haaveillen!