Korona muuttaa maailmaa ja matkustamista

Koronapandemian kehitys alkaa näyttää yhä enemmän saman kaltaiselta mullistukselta ihmiskunnan elämässä, kuin tapahtui sata vuotta sitten ”Espanjan taudin” levittyä koko ihmiskunnan riesaksi. Sitä se on vielä tänäänkin kiertävien influenssaepidemioiden muodossa.

Nyt meitä on paljon enemmän, kuin sata vuotta sitten. Viruksen matkustaminen kaikkialle tapahtui muutamissa kuukausissa. Virus on alkanut muuntua lisäämällä näin tartuttavuustehoaan. Viisautta on valmistautua matkustamistapojen muutoksiin pitkällä perspektiivillä.

Vaikka meillä on käytettävissä maailmanlaajuinen ajantasainen epidemiologisen tiedon keruujärjestelmä globaalien säätiedotusten lailla, tarvitaan paljon tiiviimpää keskinäistä yhteistyötä valtioiden välillä. Tarvitsemme maailmanlaajuista yhteisymmärrystä ja kansainvälisiin sopimuksiin perustuvaa torjuntajärjestelmää, ennen kuin koronapandemian ja tulevien pandemioiden torjunta on optimaalisella tasolla.

Olemme pakotettuja luomaan koko ihmiskunnalle yhteiset pelisäännöt pandemioiden hallinnassa pitämiseksi. Näyttää siltä, että joudumme useina tulevina vuosina elämään kaikkialla tiukentuneiden rajojen terveyskontrollien oloissa. Rajoilla ehkäistään virusten ja virusmuunnosten leviämistä. Asennemuutos tässä asiassa näyttää varsin haasteelliselta EU:ssa, missä ihmisten ”vapaa liikkuvuus” on julistettu yhdeksi EU:n keskeisistä arvoista. Sen aikaansaamiseen olemme kaikki pakotettuja. Onneksi USA palautti jäsenyytensä WHO:ssa, joten voi toivoa, että koko ihmiskunnan tasolla päästään rakentamaan yhteistä pandemioiden hallintaa.

EU:n ja Venäjän rajalla olemme taas tottuneet vaihtelevasti tiukkaan rajakontrolliin. Voinemme olettaa hallitun rajaliikenteen avautuvan vähitellen, kun rokotukset, koronatestit ja tilannekontrolli toimivat luotettavasti rajan molemmin puolin.

Koronarokotustahti on maailman mitassa noin 10 miljoonaa rokotusta päivässä. Rokotusannoksia on annettu 430 miljoonaa, mikä merkitsee rokotussuojaa vasta 2,8 % maapallon väestöstä (21.3.21). Urakka on siis lähtökuopissaan ja keskittynyt rikkaisiin maihin. Suomessa rokotettujen osuus väestöstä on tänään 13,2 %, mikä myös on kaukana 70 % laumasuojasta.

Vanhimmat ikäluokat meillä alkavat olla varsin hyvin suojattuja. Koko väestön kattavaa suojaa odotellaan kesän aikana.

Juuri nyt maan hallitus yrittää estää uusien virusmuunnosten tulemisen rajojen yli rajoittamalla liikennettä ja vaatimalla testauksia. Kun rokotettujen määrä kasvaa, lienee luonnollista, että matkustaminen helpottaa, kun rajavalvonnassa näytetään rokotetodistus. Rakenteiden ja lainsäädännön aikaansaaminen näyttää kuitenkin kestävän, kun uutta luodaan epävarmuuden oloissa EU:n ”vapaan liikkuvuuden” normien aikana.

Liikkuminen maiden sisällä ja rajojen yli etsii uusia muotojaan sitä mukaa, kun matkustamisen turvallisuus kohenee epidemian vaimenemisen myötä. Ulkoministeriön konsuliasioiden päällikkö Antti Putkonen kirjoittaa Hesarissa (14.3.21) ”Matkoja on kuitenkin nyt vielä tehtävä muistoissa, mielikuvissa ja vaikkapa kirojen avulla tulevaan valmistautuen”. Elma on asiakkaidemme tukena niin mielikuvamatkojen muistiin palauttamisessa, kuin omaperäisen matkakirjallisuuden tuottamisessa.

Elmalle megatrendin muutos on yhtä aikaa haaste ja mahdollisuus. Jo nyt näyttää siltä, että se tulevaisuusskenaarioiden hahmottamistyö, minkä käynnistimme julkaisemalla ”koronamanifestin” koronan ensimmäisen aallon aikana tulee saamaan jatkoa tänä vuonna matkailun uudenlaisen tulevaisuuden konseptin rakentamisen merkeissä. Ihmisten vuosirytmiin keskeiseksi osaksi muodostunut matkustamisen tarve on päässyt patoutumaan ja patoutuu edelleen, kun toinenkin koronavuosi menee rajoitusten kanssa. Suuret matkanjärjestäjät ovat alkaneet järjestää kotimaan lomapaketteja.

Me Elmassa tähtäämme kotiseutumme ja kiinnostavien kulttuurikohteiden tunnetuksi tekoon siten, että meillä on uutta elämystä tarjolla täällä Ylisen Viipurintien varrella ja Via Kalevala poluillamme tulevana kesänä ja tulevina vuosina niin suomalaisille kuin muualtakin tuleville, kun matkustaminen rajojen yli tulee mahdolliseksi.


 

Antti Holopainen
Toimitusjohtaja.
matkailuyrittäjä