Elämme kovia aikoja, mutta yhdessä ja tuellanne kyllä selviämme

Koronapandemia aiheuttaman maailmanlaajuinen poikkeustila tulee
vaikuttamaan syvällisesti koko ihmiskunnan elämään ja tulevaisuuteen. Koko
maapalloa koskevat liikkumisrajoitukset, joita ei tässä laajuudessa ole koskaan
toteutettu. Matkailu on kokenut äkkipysähdyksen, joka vaikuttaa niin suuriin
kuin pieniinkin toimijoihin.
Elma pääomaköyhänä, mutta silti 6 vuotta hengissä pysyneenä osuuskuntana
törmäsi muiden mukana äkisti matkailuliikevaihdon täydelliseen
pysähtymiseen.
Vuonna 2019 liikevaihtomme kasvoi yli 100 000 euron, kasvun ollessa 128%
edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2020 kolmen ensimmäisen kuukauden
tuloskehityksemme oli samalla uralla eli vajaan 3 kuukauden kertymä
liikevaihdossa oli yli 26 000 euroa. Vuoden alun liikevaihto jää kuplaksi, kun
matkat peruuntuvat. Se synnyttää meillä ja kaikissa yrityksissä
maksuvalmiuskriisin, kun tilattuja ja palveltuottajille jo maksettuja rahoja
emme saa takaisin.
Jokainen meistä miettii ensisijaisesti henkilökohtaista selviämistään äkisti meitä
kaikkia kohtaavasta terveyteen ja hengissä pysymiseen kohdistuvasta uhasta.
Näin on pakko ja välttämätöntä.
Kaikkia kohtaava yhteinen uhka näyttää synnyttävän ennen kokematonta
yhteisöllisyyttä. Se tunne on Elmassakin vahva. Elman tulot romahtivat
nollatasolle maaliskuun puolivälissä. Työntekijämme Tiia ja Mikko ilmoittivat,
että maaliskuun työtunnit voidaan yhdistää huhtikuun työtunteihin ja
palkanmaksu voi jäädä huhtikuun loppuun. Uuden toimiston vuokranantajalta
tuli myös viesti, että perivät vain 50% huhtikuun vuokrasta.
Toivon ja uskon, että myös Elman jäseniltä ystäviltä löytyy ymmärrystä ja
pitkämielisyyttä virusuhkan seurauksena kaikkia meitä koskettavassa kriisissä.
Olemme osuuskuntayrittäjänä niin pieni toimija, että ulkopuoliset eivät meitä
pelasta. Toivomme toisaalta, että matkailuliitetoimintamme ulkopuoliset
kehittämishankkeet etenisivät koronakriisin aikana, sillä yritämme luoda uutta
koronan jälkeisen ajan ekomatkailua.
Matkoja jo maksaneet asiakkaat, kuten Kuubaan lähdössä ollut ryhmä on
ilmoittanut, että kuubalaisen matkatoimiston antama Voucher, jolla matka
voidaan toteuttaa myöhemmin, on ok ja odotellaan siis rauhassa parempia
aikoja.
Myös Venäjän matkoille jo matkansa maksaneet ovat osoittaneet malttia, joten
meille jää muutamia viikkoja aikaa välttämättömiin taloudellisiin hengissä
selviämisjärjestelyihin. Onneksi ehdimme peruuttaa huhti-kesäkuun Venäjän
matkat, ennen kuin ilmoittautuneet ehtivät niitä maksaa, joten vältyimme

näiltä osin edestakaiselta rahaliikenteeltä.

Kesä-heinäkuulle suunniteltu rauhanpyöräilytapahtuma jää toteutumatta ja

muuttaa muotoaan siinä vaiheessa, kun tapahtuman toteuttaminen on
mahdollista.
Vaarassa ovat myös heinä-elokuun matkamme, jos koronan aiheuttamat
matkustusrajoitukset jatkuvat keskikesään. Matkat liittyvät olennaisilta osin
suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin kautta syntyneen yhteistyöverkoston
olemassaoloon.
Edelleen toivomme, että koronan uhka hellittäisi ainakin itärajan pinnassa
harvaan asutuilla alueilla sen verran, että alueelle olisi turvallista matkustaa
ainakin niiden, jotka matkustaisivat oireettomina ja testattuina turvaten näin
alueen säilymisen koronavapaana. Seuraamme tilannetta tiiviisti
yhteistyökumppaniemme kanssa. Tämän päivän tiedon valossa Karjalan
Tasavallan alueella ei ole vielä yhtään todettua koronatapausta, mutta Suomen
puolella Kainuussa jo kaksi.
Jatkamme edelleen syyskauden ja vuoden 2021 matkojen suunnittelua siinä
toivossa, että ihmiskunnan toimet koronan pysäyttämiseksi onnistuvat. Vaikka
torjuntatoimet edistyvät hitaammin kuin toivomme, tulee kuitenkin ennemmin
tai myöhemmin aika, että pääsemme taas liikkumaan.
Toiveeni on, että täydellisen liikevaihdon tyrehtymisen aikana voimme
suunnata voimavaramme matkailupalvelujen kehittämistyöhön Lahdessa ja
Lahden seudulla.
Tiimimme on valmis tuottamaan myös terveyttä edistäviä ja ylläpitäviä
palveluita Elma-palvelut konseptimme puitteissa. Teemme sitä
hyväntekeväisyysperiaatteella. Toivomme samalla, että Elman jäsenet ja
ystävät kantaisivat oman kortensa kekoon. Toivomme, että mekin selviämme
kriisistä yhteisin ponnistuksin ja uhrauksin niin yhteisöinä kuin yksilöinä.
Seuratkaapa kotisivumme. Siellä on ajankohtaista tietoa matkojemme
peruuntumisesta ja koronatilanteen vaikutuksista matkailuun. Sinne saattaa
ilmestyä vielä lähiaikoina myös yhteistä selviämistämme tukevia uusia
palvelutuotteita.

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.